مطالب توسط admin

صندلی برقی

این دستگاه بقل پله نصب میشود و برای افراد معلول به صورت سه کاره (نشسته, ایستاده, با ویلچر )طراحی شده است و مخصوص پله های مستقیم است

اسکوتر برقی سه چرخ وچهارچرخ

اسکوتر برقی سه چرخ و چهار چرخ به صورت نیمه اتومات برای افراد سالمند و معلول طرحی شده است. که از ناحیه پا معلولیت دارند و با دست میتوانند کار کنند . و حرکت جلو و عقب الکترونیکی فرمان معمولی با دست